Với tinh thần “Nhường cơm xẻ áo” “Chung tay, chung sức, chung lòng”, Công ty XL Manpower với những hành động và việc làm thiết thực giúp đỡ người nghèo, nhũng hộ khó khăn, góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Đây là hoạt động mà Ban lãnh đạo công ty – Ban chấp hành công ty luôn là kim chỉ nam và cố găng duy trì hoạt động.

Với hoạt động chung tay cùng cộng đồng và địa phương, Công ty XL Manpower lấy làm hạnh phúc và hãnh diện vì đã đóng góp được chút nào đó cho xã hội, tuy còn nhỏ nhoi và cần cố gắng hơn nữa. Ban lãnh đạo công ty cùng Ban chấp hành Công đoàn và tập thể cán bộ nhân viên XL Manpower quyết sẽ cố gắng hơn nữa để tham gia các chương trình xã hội trong thời gian sắp tới của địa phương nói riêng và thành phố nói chung.