Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, nó đe dọa đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu.

Nhầm nâng cao ý thức cộng đồng trong ý thức bảo vệ môi trường nói chung, môi trường đang sinh sống và làm việc nói riêng. Ngày 15 tháng 05 năm 2021, Ban lãnh đạo công ty XL đã tổ chức thực hiện chiến dịch nhặt rác bảo vệ môi trường tại Chung cư Mỹ Đức với sự hưởng của toàn thể nhân viên công ty.

Hành động này mang tính thiết thực nhằm gửi thông điệp hãy nâng cao ý thức vệ sinh môi trường xung quanh, góp phần chung tay trong việc giữ gìn vệ sinh chung của Thành phố. Với các dụng cụ đơn giản, mỗi cá nhân thực hiện việc nhặt rác theo kế hoạch đã được vạch ra.

Mỗi nhân viên thực hiện công việc nhặt rác diễn ra trật tự không gây cản trở công việc đi lại của các phương tiện ra vào chung cư. Công tác tập kết rác sẽ được gom lại và chuyển sang xe rác chở đi để tránh rơi vãi dọc đường.

Kết thúc chiến dịch, Ban lãnh đạo công ty đánh giá cao công tác vệ sinh môi trường từ nhân viên công ty. Tuy đây chưa phải là chiến dịch vệ lớn, nhưng Ban lãnh đạo công ty mong muốn sẽ phát triển chiến dịch lớn hơn nữa và thực hiện được thường xuyên để phong trào được lan tỏa trong cộng đồng xung quanh về việc ý thức bảo vệ môi trường, văn minh sạch đẹp.