TÌM KIẾM - TUYỂN DỤNG

- Chọn lựa những chuyên viên thích hợp nhất đáp ứng kịp thời nhu cầu Quý Khách Hàng.

- Tiết kiệm thời gian tuyển dụng của Quý Khách Hàng nhờ vào quy trình tuyển chọn gắt gao và những chuyên gia tuyển dụng của chúng tôi.

- Chỉ tính phí cho những vị trí tuyển dụng thành công và có chính sách bảo hành trong 2 tháng.

Vai trò của chúng tôi:

- Vai trò cầu nối giữa khách hàng và ứng viên.

- Lắng nghe tư vấn với khách hàng và ứng viên.

- Theo sát quá trình phỏng vấn giữa khách hàng và ứng viên.

- Hướng đến các giải pháp cùng có lợi (win – win) trong quá trình tuyển dụng.

- Cập nhật thông tin với khách hàng và ứng viên thành công để đảm bảo quá trình tuyển dụng được xuyên suốt.

Sự Khác Biệt Chất Lượng Dịch Vụ Trong Chiến Lược Cạnh Tranh

Hiệu Quả Dịch Vụ - Ứng Viên Được Sàn Lọc.

Giải pháp dịch vụ - Quy trình tuyển dụng được kiểm định

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG