Chúng tôi xin chân thành cám ơn các đồng chí lãnh đạo của Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cùng chúng tôi trong quá trình tiếp cận thông tin và thực hiện chương trình này.