THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Yara Phú Mỹ
  • Khách hàng: Cea Project Co,.Ltd
  • Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Thời gian: 01/2019 - 04/2019
  • Mô tả dự án: