THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Xưởng XL Đông Xuyên - Vũng Tàu
  • Khách hàng: XL Manpower
  • Địa điểm: Vũng Tàu
  • Thời gian: 2014 - Present
  • Mô tả dự án: