THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Vincom - Phú Quốc
  • Khách hàng: Công Ty Trường Hải
  • Địa điểm: Kiên Giang
  • Thời gian: 11/2015 - 2016
  • Mô tả dự án: