THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: SEAS 92, 93
  • Khách hàng: PRIOU
  • Địa điểm: Bến Lức, Long An
  • Thời gian: 2015 - 2016
  • Mô tả dự án: