THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: SEAS 70,73,74
  • Khách hàng: South East Asia Shipyard
  • Địa điểm: Bến Lức, Long An
  • Thời gian: 06/2014 - 12/2014
  • Mô tả dự án: