THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Cung cấp Nhân lực NM đóng tàu
  • Khách hàng: Vard Vung Tau Ltd
  • Địa điểm: Vũng Tàu
  • Thời gian: 06/2014 - Present
  • Mô tả dự án: